Kiropraktik

Hvem kan få hjælp

Alle kan have gavn af kiropraktisk behandling.

Patienter som lider af f.eks. svær osteoporose, knoglebrud, kræft og visse autoimmune sygdomme, manipuleres kun med forbehold. I disse tilfælde kan vi dog ofte stadig anvende øvelser, træning og fysisk aktivitet som smertelindrende behandling.

Uddannelse

Kiropraktorer opnåede i 1992 autorisation af Sundhedsstyrelsen og er i dag en fuldt integreret del af det danske sundhedsvæsen.

Kiropraktoruddannelsen er en femårig universitetsuddannelse efterfulgt af et år i “turnus”. Herefter kan man opnå autorisation som Cand. Manu, der direkte oversat betyder kandidat i håndværk.
De første 3 år læses sammen med medicinstudiet, og detsidste år af kandidatuddannelsen foregår på Middelfart Rygcenter. I løbet af de i alt 6 år tilegnes kundskaberne til selvstændigt at diagnosticere, udrede og behandle patienter med symptomer fra bevægeapparatet. Alle færdiguddannede kiropraktorer i Danmark deltager jævnligt i efteruddannelse.

Kvalitetssikring

Alle kiropraktorer aflægger som lægerne løfte om at gøre alt for patienternes bedste.
Både Anders, Anne og Maria er autoriserede hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Akkreditering

Som en del af kvalitetssikringen af det danske sundhedsvæsen stilles der fra 2018 krav om, at alle kiropraktiske klinikker skal akkrediteres. Det betyder, at både kiropraktorer og andet ansat personale skal leve op til fastsatte krav om bl.a. hygiejne, datasikkerhed og meget andet. Desuden stilles krav om efteruddannelse.

Se vores datasikkerhedspolitik her.

Tilfredshedsundersøgelse

Hvert år omkring juletid gennemføres i begge klinikker en tilfredshedsundersøgelse. Se resultaterne af den seneste undersøgelse i Assens her.

Undersøgelsen fra Haarby, kan du se ved at trykke her

Evidens

Kiropraktorer anvender en aktiverende tilgang til patienterne, hvor manuel behandling, træning og øvelser kombineres med rådgivning om fysisk aktivitet og hensigtsmæssig brug af kroppen.

Hvad angår manipulationsbehandling er der evidens for, at behandlingen kan være effektiv ved akutte og kroniske smerter fra lænderyggen og nakken samt ved brystsmerter og nakkerelaterede hovedpiner.

Ved rygsmerter svarer effekten af manipulation til andre hyppigt anvendte behandlinger som f.eks. træning, og ved nakkesmerter og hovedpiner er effekten sandsynligvis større. Vi ved, at tidlig bedring (efter 3-4 behandlinger) er et godt prognostisk tegn. Det optimale antal behandlinger kendes ikke.

Hvad angår træning og øvelser er der god dokumentation for effekt ved ryg- og nakkesmerter af længere varighed.

Der findes ingen behandlinger, som er 100% effektive hos alle patienter og det er meget individuelt, hvordan den enkelte patient responderer på behandlingen. Der er stor forskningsaktivitet inden for området, og det forventes, at der i fremtiden vil blive udviklet nye strategier og kombinationer af behandlinger.
Kiropraktorer er blandt de mest forskningsaktive inden for sundhedsområdet.

Symptomer

Hos Kiropraktisk Klinik Haarby og Assens har vi stor erfaring inden for behandling af patienter i alle aldersgrupper. Vi ser dagligt både spædbørn, pensionister og alle herimellem.

Vi behandler både akutte og kroniske problematikker i alle kroppens muskler og led. Selvom kiropraktorer er mest kendt for at behandle rygproblemer, har vi også stor ekspertise inden for behandling af resten af bevægeapparatet.

Læs mere om typiske symptomer for voksnebabyer og børn og gravide.

Man behøver ikke at have ondt for at få hjælp hos os. Er du i tvivl, om vi kan afhjælpe netop dine symptomer, er du meget velkommen til at kontakte klinikken telefonisk eller sende os en mail. Du kan også læse mere på kiropraktorguide.dk

Kiropraktisk behandling

Første besøg

Første gang du kommer i klinikken, beder vi dig udfylde en samtykkeerklæring. Du skriver blandt andet under på, om vi må indhente relevant information fra f.eks. sygehus og egen læge.

Samtykket er gældende 1 år og kun for det aktuelle behandlingsforløb. Du kan altid trække samtykket tilbage. Du har som patient altid ret til at få indsigt i din journal.

Der er sat ekstra god tid af til den første konsultation. Det er vigtigt for os først at kende til detaljer om dit problem, men også at vide om du fejler andet, får medicin osv. Inden behandlingen sættes i gang udføres en grundig undersøgelse af bevægeapparatet, der sammen med sygehistorien fører til en diagnose og behandlingsplan.

Vi arbejder tæt sammen med de praktiserende læger. Hvis der vurderes behov for lægefaglig ekspertise, henviser vi dig til din læge.

Billeddiagnostik

Røntgen

Er det nødvending at tage røntgenbilleder, har vi mulighed for dette i klinikken i Haarby. Foreligger der allerede relevante røntgenbilleder, kan billederne indhentes digitalt.

Her kan du finde information om stråledoser HER

MR-scanning

Vi har også mulighed for at henvise til MR-scanning.

Vi tager kun røntgenbilleder eller henviser MR-scanning, når vi er i tvivl, om kiropraktisk behandling er den rette for dig. Det er grundopfattelsen i sundhedssektoren, at der bør tages så få røntgenoptagelser og MR-scanninger som muligt.

Behandling

Manipulation

er nok det, kiropraktorer er mest kendt for. Der udføres en hurtig impuls i en bestemt retning mod et led med nedsat bevægelighed, og det kan sige en “knæklyd”. Lyden opstår, fordi der frigives et vakuum og det er naturligvis ikke farligt.

Bløddelsbehandling

betyder behandling af væv, der ikke er knogler. Vi anvender ofte triggerpunktsbehandling, stræk, laserbehandling og akupunktur.

Hjemmeøvelser og rådgivning

om kropsholdning, arbejdsstillinger, løbestil og meget andet er også en del af den kiropraktiske behandling.

Forløb

Hvor hurtigt opleves bedring?

I langt de fleste tilfælde af akutte eller tilbagevendende smerter vil 3-10 behandlinger være tilstrækkeligt. Ved kroniske tilstande og hos ældre patienter kan der forekomme længerevarende forløb.

Heling tager tid

Selvom dit problem er opstået pludseligt, kan det sagtens skyldes, at din krop har været udsat for overbelastning gennem længere tid. Varigheden af behandlingsforløbet afhænger af forskellige faktorer, som kan påvirke helingsprocessen. Vigtige prognostiske faktorer er:

 • Årsag til problemet
 • Varighed af symptomer
 • Alder
 • Køn
 • Anden sygdom
 • Tidligere skader
 • Trivsel
 • Arbejdssituation
 • Smertehåndtering

Bivirkninger

Ofte reagerer kroppen på behandlingen. Nogle oplever umiddelbar lindring, mens andre vil opleve en jævn bedring over tid. Få patienter vil opleve kortvarig forværring af tilstanden.

Normale bivirkninger

 • Ømhed
 • Træthed
 • Hovedpine

Gode råd efter behandling

 • Hold dig i gang
 • Skift stilling ofte
 • Brug is og/eller varme
 • Drik vand!

Til læger

Kiropraktisk Klinik Haarby og Assens har ydernummer, og patienter får tilskud til behandling fra sygesikringen.

Medcom har sikret, at alle lægesystemer indeholder henvisningstyper til kiropraktor. Henvisningen formidles via RefHost eller sendes til vores lokationsnumre.

Vi sender en korrespondance på alle de patienter, der henvises fra egen læge.

Ved henvisning af patienter til pakkeforløb sender vi en epikrise både efter indledende og afsluttende undersøgelse. Det gør vi også, selv om patienten ikke er henvist fra egen læge. Undervejs i forløbet har vi mulighed for at henvise til MR-scanning og til Middelfart Rygcenter.